Skräckhistorier om antiperspiranter som orsakar cancer och Alzheimers har cirkulerat på internet under många år. Resonemanget bakom påståendet saknar bevis och bygger på en bristfällig förståelse för hur svettning fungerar och vilken roll svettning har i regleringen av vår kropps fysiologi. Antiperspiranter anklagas för att blockera svettkanaler, kan förhindra utsöndring av toxiner som slutligen hamnar i lymfkörtlarna och därmed skulle orsaka en mutation av cancerceller. Detta är en biologiskt inkorrekt vetenskap. Toxiner i kroppen utsöndras huvudsakligen via levern och njurararna där också lungorna har en roll. Dessutom är lymfkörtlarna inte förbundna till svettkanaler i kroppen och inga toxin-depåer har någonsin upptäckts. Aluminiumhalten i antiperspiranter, tillsammans med andra beståndsdelar har också påståtts orsaka långsiktigt skadliga effekter. Den utbredda anvädningen av antiperspiranter har gjort att myndigheter på många platser i världen har genomfört omfattande forskning om säkerheten hos dessa produkter och de har förklarats absolut säkra.

Till topp ▲