Den kontroll och behandling av hyperhidros som krävs beror på hur allvarligt tillståndet är. Transpirationen kan variera från okontrollerad svettning över stora delar av kroppen, eller lokala mindre områden på kroppen kan utsöndra mer svett än önskat. Hyperhidros behandlingar kategoriseras i fem klasser; Kirurgi, Botox, Iontophoresis, Antiperspiranter samt Orala läkemedel. Kirurgi eller Botoxinjektioner är effektiva men risker, biverkningar, kostnader och tidsåtgång för de olika behandlingarna är viktiga frågor att ta ställning till. Iontophoresis kan vara användbar för behandling av händer och fötter men denna teknik är ofta tidskrävande och obekväm. Orala läkemedel är ibland den enda lätt tillgängliga behandlingen för de individer som lider av omfattande Hyperhidros. Dock, dessa mediciner kan orsaka oönskade biverkningar.
De flesta dermatologer rekommenderar ett skydd med användning av en stark antiperspirant som ett försthandsval. Efter årtionden av forskning har det visat sig att de mest effektiva produkterna innehåller en 20% alkoholhaltig lösning av aluminiumklorid hexahydrat. Det är dock viktigt att använda dessa produkter korrekt eftersom att vatten / svett kommer att försämra den aktiva substansen och orsaka irritation. Vid användning av roll-ons eller applikatorer med filt-topp riskerar man att föroreningar av vatten tränger in och för ymnig påstrykning kan vara ett problem. Viktig är även koncentrationen av alkohol i produkten och att vatten inte ingår i produktens sammansättning.
Den enda produkt med aluminiumklorid som framgångsrikt har hanterat alla dessa problem är ODABAN® Antiperspirant.

Till topp ▲