Vatten, svett från huden eller fukt får aluminiumklorid blandningar för att brytas ner för att bilda en sur biprodukt, det är denna sura biprodukt som orsakar problemet med irritation.
Den unika Odaban pumpsprayen förhindrar kontakt med vatten vid applicering och spraybehållarens konstruktion gör att fukt inte kan tränga in på samma sätt som i roll-on behållare eller liknande. Odaban är därför bekvämare, säkrare och effektivare än andra liknande produkter.

Posted in: Odaban Antiperspirant (Spray) - Armsvett

Till topp ▲