Rakning före eller omedelbart efter applicering av Odaban rekommenderas inte (eftersom detta kommer att orsaka sveda vid applicering), men om du vidtar försiktighet vid rakningen och inte skadar eller irriterar huden kan du applicera Odaban utan att vänta de vanliga 24 timmarna.

Posted in: Odaban Antiperspirant (Spray) - Armsvett

Till topp ▲