Den aktiva substansen i Odaban bryts ner av vattnen, den unika hermetiskt tillslutna pumpen skyddar produkten från atmosfärisk vattenånga och vatten på huden (svett). Andra aluminiumklorid produkter med roll-ons och pad-dispensrar kan orsaka hudirritation.

Posted in: Odaban Antiperspirant (Spray) - Armsvett

Till topp ▲