Teorier att antiperspiranter skulle orsaka cancer eller Alzheimers har cirkulerat på Internet under några år nu. Resonemanget bakom påståendet saknar bevis och bygger på en bristfällig förståelse för hur svettning fungerar samt vilken roll svettning har i regleringen av vår kropps fysiologi. Antiperspiranter anklagas för att blockera svettkanaler, att förhindra normal utsöndring av toxiner som istället skulle hamna i lymfkörtlarna och därmed skulle orsaka en mutation av cancerceller. Detta är en biologiskt inkorrekt vetenskap. Toxiner i kroppen utsöndras huvudsakligen via levern och njurararna. Lymfkörtlarna är inte förbundna till svettkanaler i kroppen och inga toxin-depåer har någonsin upptäckts där. Aluminiumhalten i antiperspiranter, tillsammans med andra beståndsdelar, har också påståtts orsaka långsiktigt skadliga effekter. Den utbredda användningen av antiperspiranter har gjort att myndigheter på många platser i världen har genomfört omfattande forskning om säkerheten hos dessa produkter och de har förklarats absolut säkra.

Posted in: Odaban Antiperspirant (Spray) - Armsvett

Till topp ▲